oferta

Aktualne Promocje

Książka przychodów i rozchodów


 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie rozliczeń rocznych


Ewidencja Przychodu


 • miesięczne naliczanie podatku
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT), (VAT-UE)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

Kadry


 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)


ZUS


 • zgłoszenia/aktualizacje danych w ZUS
 • wyliczenie zobowiązań podatkowych i składek ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych